Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 11 : 137
Năm 2023 : 2.959
Đề tài: ĐÔI DÉP

Đề tài: ĐÔI DÉP

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp cho trẻ biết thế nào là một đôi dép. Kỹ năng: Chọn một đôi dép Mang dép Cất giày dép Giáo dục: không vứt, quăng ném giày dép Nhấn vào đây tải về