Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 966
Năm 2022 : 6.673
Đề tài: ĐÔI DÉP

Đề tài: ĐÔI DÉP

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp cho trẻ biết thế nào là một đôi dép. Kỹ năng: Chọn một đôi dép Mang dép Cất giày dép Giáo dục: không vứt, quăng ném giày dép Nhấn vào đây tải về